Veterinarinių vaistų registras

atgal 2020 m. birželio 6 d., 09:45
Veterinarinio vaisto pavadinimas: FRONTLINE COMBO S, užlašinamasis tirpalas šunims
Veiklioji (-iosios) medžiaga (-os): Vienoje 0,67 ml pipetėje yra: fipronilo - 67 mg, (S)-metopreno 60,3 mg.
Registracijos numeris (-iai): LT/2/04/1610/001
LT/2/04/1610/005
ATCvet kodas:QP53AX65
Registracijos data: 2004 m. vasario 5 d.
Veterinarinio vaisto tipas: vaistas
Veterinarinio vaisto forma: užlašinamasis tirpalas
Veterinarinio vaisto grupė: be recepto
Indikacija (-os): Šunims, sveriantiems 2-10 kg, apsaugoti nuo blusų, erkių ir plaukagraužių:
Išlauka:
Pakuotė: LT/2/04/1610/001 Žalios karščiu užlydytos pipetės su įrėžtais galiukais po 0,67 ml, lizduotėse po 3 vnt., kartoninėse dėžutėse po 1 lizduotę.
LT/2/04/1610/005 Žalios karščiu užlydytos pipetės su įrėžtais galiukais po 0,67 ml, lizduotėse po 1 vnt., kartoninėse dėžutėse po 1 lizduotę.
Tinkamumo laikas:3 metai.
Data, iki kurios galioja registracija: Neterminuotai
Registruotojas ir (ar) gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą: Registruotojas: Merial (Prancūzija)
Gamintojas:
Merial (Prancūzija)
Priedai: Produkto informacija