VETERINARINĮ PATVIRTINIMĄ TURINČIŲ GYVŪNINIO MAISTO TVARKYMO SUBJEKTŲ REGISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKA
VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

Įmonės pavadinimas: Regionas: Apskritis:
Vet. patvirtinimo Nr.: Veiklos rūšis: Produkcijos tipas:
ES reikalavimai: Prekyba: